Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Giddir är en modern digital plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologiklinker och patienter.

Giddir är en modern digital plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologiklinker och patienter.

Giddir är en modern digital plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologiklinker och patienter.

Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Giddir är en modern digital plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologiklinker och patienter.

Tillit hos välkända aktörer

Tillit hos välkända aktörer

  • SHIBUYA

    BY PULSEN

  • SHIBUYA

    BY PULSEN

  • SHIBUYA

    BY PULSEN

Ärende-/Remisshantering så som det borde fungera.

Ärende-/Remisshantering så som det borde fungera.

Ärende-/Remisshantering så som det borde fungera.

ClinicX är ett modernt och användarvänligt system för remiss- och ärendehantering som ger dig som vårdgivare ett smidigt digitalt flöde för att skicka, följa upp och ta emot svar från bland annat laboratorier och radiologikliniker med minimal administration. ClinicX integreras sömlöst med andra vårdsystem som journalsystem och LIMS-system, vilket reducerar fragmenterade arbetsflöden och säkerställer säker kommunikation av data.

Giddir är en modern IT-plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologi klinker och deras patienter.

Giddir är en modern IT-plattform som skapar en sömlös insamling och kommunikation av vårddata mellan vårdgivare, laboratorier, radiologi klinker och deras patienter.

Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Strömlinjeformad insamling och kommunikation av vårddata

Fullpackad med kraftfull funktionalitet

Fullpackad med kraftfull funktionalitet

Fullpackad med kraftfull funktionalitet

Upptäck det omfattande utbudet av funktioner som ClinicX tillhandahåller för att förbättra remissprocessen och effektivisera insamlingen av mätdata.

Ärende-/Remisshantering

Effektiv hantering av labb, radiologi och vårdremisser från början till slut.

Koppling mot journalsystemet

Direktintegrerar med ert journalsystem, med automatisk synkronisering av patientdata för ett sömlöst arbetsflöde.

Lokala analyser & mätvärden

Smidig registrering och hantering av lokala analyser och mätvärden, med PNA-kompatibilitet

Strömma enhetsdata

Strömma och samla in hälsodata från olika enheter för en förbättrad överblick av patientens hälsa.

Provtagningsnätverk

Provtagningsnätverket ger möjlighet att erbjuda provtagningsplatser över hela Sverige för dina patienter, samt möjligheten att agera som provtagare åt andra vårdgivare.

Hantering av patientprofil

Skapa skräddarsydda och strukturerade hälsoprofiler för era patienter.

Meddelande-tjänst

Effektiv och säker digital kommunikation med både patienter och andra vårdgivare direkt via systemet.

Hälsodeklarationer

Skapa och samla in digitala hälsodeklarationer från patienter.

Byggt på Fhir®

Effektiv hantering av labb, radiologi och vårdremisser från början till slut.

Förstklassig support

Upplev förstklassig IT-support, alltid tillgänglig när du behöver den.

Skapa skräddarsydda vårdupplevelser och öka engagemanget hos dina patienter

Skapa skräddarsydda vårdupplevelser och öka engagemanget hos dina patienter

PatientMe™ är en webbbaserad white-label applikation som skapar en banbrytande möjlighet att forma skräddarsydda digitala vårdupplevelser för dina patienter under ert varumärke. Skapa en starkare koppling mellan er & patienten och ta patientengagemanget till nya höjder.

Dela remisser & Provsvar

Bokning & Besök

Meddelanden

Bygg hälsoprofiler

Koppling mot journalsystemet

Egen branding

Hälsodeklarationer

Mer +

Skapa skräddarsydda vårdupplevelser och öka engagemanget hos dina patienter

PatientMe™ är en webbbaserad white-label applikation som skapar en banbrytande möjlighet att forma skräddarsydda digitala vårdupplevelser för dina patienter under ert varumärke. Skapa en starkare koppling mellan er & patienten och ta patientengagemanget till nya höjder.

Dela remisser & Provsvar

Bokning & Besök

Meddelanden

Bygg hälsoprofiler

Koppling mot journalsystemet

Egen branding

Hälsodeklarationer

Mer +

Varför giddir?

ANVÄNDARVÄNLIGHET

Intuitivt och användarvänligt

Giddir erbjuder ett modernt och estetiskt tilltalande gränssnitt, utformat med användarvänlighet i centrum. Upplev sömlösheten genom varje steg och minimera er administration.

FRAMTIDSSÄKRAD

En framtidssäkrad plattform

Genom att välja Giddir vars plattform vilar på den mest moderna infrastrukturen, kan ni vila tryggt i att era aktuella såväl som framtida behov blir omsorgsfullt tillgodosedda.

SÄKERHET

Säkerhet och integritet i fokus

Med Giddir kan du vara säker på att du inte bara har tillgång till en effektiv och användarvänlig lösning, utan också en som prioriterar din och dina patienters integritet och säkerhet i varje steg.

Ekosystem

Synergi genom ett starkt ekosystem

En central hörnsten i vår filosofi är att ”styrka föds inte ur ensamhet". Genom att etablera strategiska partnerskap strävar vi efter att skapa synergier i samarbete med våra affärspartners. Genom ekosystem lyfter vi våra tjänster till en högre nivå till fördel för våra kunder.

Säkerhet

Byggd med säkerhet och compliance från grunden

Vårt centrala fokus ligger på säkerhet och regulatorisk efterlevnad. Vi har omsorgsfullt utformat vår plattform för att skapa en säker och tillförlitlig användarupplevelse för våra kunder.

Byggd för integrationer och flexibilitet

Vår plattform har från grunden skapats för att sömlöst kunna anpassas och integreras med andra tjänster för ett sömlöst arbetsflöde.

Byggd för integrationer och flexibilitet

Vår plattform har från grunden skapats för att sömlöst kunna anpassas och integreras med andra tjänster för ett sömlöst arbetsflöde.

Byggd för integrationer och flexibilitet

Vår plattform har från grunden skapats för att sömlöst kunna anpassas och integreras med andra tjänster för ett sömlöst arbetsflöde.

Vanliga frågor om vår plattform

Vanliga frågor om vår plattform

Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte på att kontakta oss så besvarar vi de frågor du har.

Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte på att kontakta oss så besvarar vi de frågor du har.

Vad skiljer Giddir från andra leverantörer av liknande tjänster?

Hur ser betalningsmodellen ut för plattformen?

Kan jag importera in historisk data till Giddir?

Påverkas mina nuvarande avtal med labben om jag går över till Giddir?

Är systemet godkänt för att användas inom vården?

Vad skiljer Giddir från andra leverantörer av liknande tjänster?

Hur ser betalningsmodellen ut för plattformen?

Kan jag importera in historisk data till Giddir?

Påverkas mina nuvarande avtal med labben om jag går över till Giddir?

Är systemet godkänt för att användas inom vården?

Vad skiljer Giddir från andra leverantörer av liknande tjänster?

Hur ser betalningsmodellen ut för plattformen?

Kan jag importera in historisk data till Giddir?

Påverkas mina nuvarande avtal med labben om jag går över till Giddir?

Är systemet godkänt för att användas inom vården?

Ta reda på hur Giddir kan effektivisera din verksamhet

Ta reda på hur Giddir kan effektivisera din verksamhet

Ta reda på hur Giddir kan effektivisera din verksamhet