Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

Byggd med säkerhet och compliance från grunden

Byggd med säkerhet och compliance från grunden

Byggd med säkerhet och compliance från grunden

Vi på Giddir har grundat vår plattform med en utomordentlig hängivenhet till säkerhet och compliance. Varje aspekt av vår lösning är noggrant utformad för att uppfylla de högsta standarderna för datasäkerhet. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder säkerställer vi att patientdata och känslig information förblir helt skyddad mot obehörig åtkomst. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår plattform följer alla nödvändiga lagar och riktlinjer för vår branch. Med Giddir kan du vara säker på att du inte bara har tillgång till en effektiv och användarvänlig lösning, utan också en som prioriterar din och dina patienters integritet och säkerhet i varje steg.

Vi på Giddir har grundat vår plattform med en utomordentlig hängivenhet till säkerhet och compliance. Varje aspekt av vår lösning är noggrant utformad för att uppfylla de högsta standarderna för datasäkerhet. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder säkerställer vi att patientdata och känslig information förblir helt skyddad mot obehörig åtkomst. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår plattform följer alla nödvändiga lagar och riktlinjer för vår branch. Med Giddir kan du vara säker på att du inte bara har tillgång till en effektiv och användarvänlig lösning, utan också en som prioriterar din och dina patienters integritet och säkerhet i varje steg.

Vi på Giddir har grundat vår plattform med en utomordentlig hängivenhet till säkerhet och compliance. Varje aspekt av vår lösning är noggrant utformad för att uppfylla de högsta standarderna för datasäkerhet. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder säkerställer vi att patientdata och känslig information förblir helt skyddad mot obehörig åtkomst. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår plattform följer alla nödvändiga lagar och riktlinjer för vår branch. Med Giddir kan du vara säker på att du inte bara har tillgång till en effektiv och användarvänlig lösning, utan också en som prioriterar din och dina patienters integritet och säkerhet i varje steg.

Kryptering i alla lager

Giddir plattformen krypterar all data som lagras och processas i alla lager.

Kryptering i alla lager

Giddir plattformen krypterar all data som lagras och processas i alla lager.

GDPR-säkrad

All lagring och behandling av data inom Giddir plattformen sker innanför EU's gränser och i enlighet med GDPR-lagstiftning och PDL.

GDPR-säkrad

All lagring och behandling av data inom Giddir plattformen sker innanför EU's gränser och i enlighet med GDPR-lagstiftning och PDL.

CE-märked i enlighet med MDR

Giddir plattformen är CE-märkt i enlighet med "(EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR)" och är registrerad hos Läkemedelsverket.

CE-märked i enlighet med MDR

Giddir plattformen är CE-märkt i enlighet med "(EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR)" och är registrerad hos Läkemedelsverket.

Ta reda på hur Giddir plattformen kan effektivisera din verksamhet